ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ

   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

  

      ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Γ.ΧΑΪΝΑ 93, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

     Τηλέφωνα: 2221 3 53425 - 429,  Fax: 2221 0 87777

     e- mail: alieia@naevias.gr
 

Αρχική Σελίδα Δ/νση Αλιείας Θαλάσσια Αλιεία Υδατοκαλλιέργειες Εμπορία Επαγγελματική Αλιεία

www.expressiongraphics.net

 

 

 

 

 

Παράκτια Αλιεία

   Ιχθυοπαγίδες

   Δίχτυα

   Παραγάδια

Μέση Αλιεία

   Μηχανότρατες

   Γρι - Γρι

Η Αλιεία στην Εύβοια

Απαγορεύσεις

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Α. Στατικά εργαλεία ή παθητικά εργαλεία, (παγίδες, βραγχιόδικτα κλπ.) τα οποία δεν μετακινούνται,
    αλλά οι οργανισμοί συλλαμβάνονται σε αυτά.

 1. Ιχθυοπαγίδες ( Π.Δ. 126/04 ΦΕΚ 157 Α/04)

Ως Ιχθυοπαγίδες ορίζονται τα στατικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία ποντίζονται στη θάλασσα και λειτουργούν παθητικά. Γενικά είναι κατασκευασμένα από ένα θάλαμο με ένα ή δύο στόμια που επιτρέπουν την είσοδο των προς σύλληψη αλιευμάτων.

α) Κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκοι ανοιχτοί στο ένα άκρο, γνωστοί ως Βολκοί ή Νταούλια που είναι στερεωμένοι σε μεταλλικά στεφάνια ή άλλες άκαμπτες δακτυλιοειδείς κατασκευές και χωρίζονται σε διαμερίσματα που συγκοινωνούν μεταξύ τους με ένα μικρό άνοιγμα.

Το συνολικό μήκος του ζεύγους δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα. Το άνοιγμα του ματιού του διχτυού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 χιλιοστά κατά τη διαγώνιο. Η διάμετρος του στεφανιού ή της δακτυλιοειδούς κατασκευής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατοστά.

ΒΟΛΚΟΙ ή ΝΤΑΟΥΛΙΑ

    

β) Άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι, ανοιχτοί στο ένα άκρο, γνωστοί ως δοχεία, κιούπι, κουτιά, σωλήνες. Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εκατοστών, το μήκος τους να κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατοστά και είναι δυνατόν, να φέρουν βάρος στο εσωτερικό για να είναι δυνατή η πόντιση.

ΚΙΟΥΠΙΑ  ΣΩΛΗΝΕΣ

                                                  

γ) Σφαιροειδείς κλωβοί, γνωστοί ως κοφινέλλα, κιούρτοι κίρτοι, κέρτοι, κοφίνι. Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδεδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα, διαμέτρου μέχρις ενός μέτρου, έχουν ύψος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοστά και φέρουν ένα στόμιο με διάμετρο τουλάχιστον 13 εκατοστά.

ΚΙΟΥΡΤΟΙ - ΚΟΦΙΝΕΛΑ

                     

δ) Παραλληλεπίπεδοι κλωβοί, γνωστοί ως παγίδες. Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδεδυμένο με δικτυωτό πλέγμα ανοίγματος ματιού τουλάχιστον 28 χιλιοστά μετρούμενο κατά τη μεγαλύτερη διαγώνιο και φέρουν δύο ανοίγματα. Το μήκος και το πλάτος του κλωβού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 εκατοστά, ενώ το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 εκατοστά.

ΠΑΓΙΔΕΣ

 

                 

            

2.  ΔΙΧΤΥΑ

α. Σταθερά Απλάδια (βρογχιόδικτα - gillnets)

 

 

Τα απλάδια (βραγχιόδικτα) χρησιμοποιούνται στα ρηχά νερά και καλύπτουν συνήθως όλο το ύψος από την επιφάνεια ώς το βυθό.

 Υπάρχουν όμως και απλάδια του βυθού για χονδριχθείς ή απλάδια του αφρού (αφρόδικτα) για τόνους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα απλάδια δίχτυα εδώ.
Από τη Μελέτη του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τεχνολογίας και του ΙΝΑΛΕ "Καταγραφή των παράκτιων εργαλείων της χώρα" η οποία έγινε στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000 - 2006.

 

 

 

 

β. Μανωμένο δίχτυ  (trammel net) [ από την αρχαία λέξη μανός που σημαίνει αραιός]

    

 

αποτελούνται από τρία δίχτυα. Το κύριο δίχτυ και δύο εκατέρωθεν αυτού με μεγαλύτερο άνοιγμα ματιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα μανωμένα δίχτυα εδώ.
Από τη Μελέτη του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τεχνολογίας και του ΙΝΑΛΕ "Καταγραφή των παράκτιων εργαλείων της χώρα" η οποία έγινε στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000 - 2006.

 

 

 

 

γ. Σύνθετα δίχτυα ( μισομανωμένα - κλαμπανόδιχτα - κλάμπανα)

Το χαρακτηριστικό αυτών των διχτυών είναι ότι, κατά το ήμισυ είναι απλάδια (άνω τμήμα) και  κατά το άλλο μισό μανωμένα (κάτω τμήμα). Έχουν μεγάλο άλτος (ύψος) και αλιεύουν από το βυθό μέχρι την επιφάνεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κλαμπανόδιχτα εδώ.
Από τη Μελέτη του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τεχνολογίας και του ΙΝΑΛΕ "Καταγραφή των παράκτιων εργαλείων της χώρα" η οποία έγινε στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000 - 2006.

   

3. ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

 

 

 

Είναι αγκιστρωτά, στατικά εργαλεία, που αλιεύουν με την χρήση δολώματος.
Το παραγάδι αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:

 Έναν επιμήκη σπάγγο που ονομάζεται "μάνα" μικρότερους σπάγγους που δένονται κατά κανονικά διαστήματα στη "μάνα"   και καλούνται   παράμαλα, τα αγκίστρια τα οποία δένονται στα παράμαλα, τα σχοινιά ποντίσεως του παραγαδιού και τους πλωτήρες.

Τα παραγάδια χωρίζονται σε παραγάδια αφρού και παραγάδια βυθού.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραγάδια αφρού εδώ και για τα παραγάδια βυθού εδώ. Από τη Μελέτη του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τεχνολογίας και του ΙΝΑΛΕ "Καταγραφή των παράκτιων εργαλείων της χώρα" η οποία έγινε στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000 - 2006.

 

                  

  Αρχή Σελίδας

Δ/ση Αλιείας  l   Ε.Π.ΑΛ.  l  Υδατοκαλλιέργειες  l   Εμπορία l   Επικοινωνία l   Έντυπα /Αιτήσεις

S. K. Tselas - Dir. of Fisheries - Prefecture Evia - alieia@naevias